Elft 54A, 1777 PA Hippolytushoef 0227-592515 info@pedicurepraktijkanitapijnacker.nl
Welkom op de website van Medisch pedicure Anita Pijnacker

Algemene voorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene voorwaarden van de uiterlijke verzorgingsbranche. Wij zijn aangesloten bij Provoet onze brancheorganisatie.

Via deze organisatie zijn wij ook aangesloten bij de geschillencommissie, www.geschillencommissie.nl. Nieuwe klanten vullen bij hun eerste afspraak een intakeformulier naar waarheid in. Hiervoor betalen zij het geldende tarief. De klant dient alle relevante informatie en wijzigingen tot zijn/haar gegevens in de intake te melden, indien van belang voor een goede behandeling bij Het Voetpunt/Het Voetlaserpunt. Bij twijfel verzoeken wij een arts te raadplegen.

In het intakegesprek wordt vastgesteld of de klant een risicopatiënt is. Tot de risicopatiënten behoren de : diabetici, reumatische, oncologische, spastische oudere en de verwaarloosde voeten. Voor de verwaarloosde voeten, zijn meestal twee behandelingen nodig om deze te verzorgen. Bij de diabetici verzorgen wij niet de screening. Dit wordt door de huisarts, praktijkondersteuner van de huisarts, diabetisch verpleegkundige of de podotherapeut gedaan.

Betaling

Het Voetpunt vermeldt alle prijzen van de behandelingen, inclusief 21 % btw, zichtbaar in de praktijk. Elk jaar in april worden de prijzen conform het in- of deflatiecijfer over de consumentenprijzen van het CBS van het voorgaande jaar bijgesteld. U wordt daarover niet apart ingelicht. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten te voldoen. Wij prefereren pinbetalingen boven contante betalingen.

Vergoedingen

Afhankelijk van de zorgverzekering en de aanvullende verzekering, kijk het na in uw polisvoorwaarden, worden er een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. De klant betaalt het hele honorarium aan de pedicure. De pedicure zorgt i.v.m. de declaratie voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekering. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf rekening te houden met zijn/haar eigen risico. De pedicure is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

Risicopatiënten ontvangen (indien noodzakelijk voor declaratie) een factuur na de behandeling. Bent u geen risicopatiënt dan vragen wij voor het verstrekken van de factuur 3,50 euro per behandeling. Alle door de klant verstrekte informatie en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Bij annuleren

Wij hanteren een soepele annuleringsregeling, u kunt de afspraak op werkdagen, kosteloos wijzigen tot 24 uur voor de behandeling. Daarna moet Het Voetpunt de gereserveerde behandeling in rekening brengen. Dit geldt ook voor vergeten afspraken.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen voor wat betreft de behandelingen gaan uitsluitend op afspraak, en … vol is vol.

Schade

Indien u schade lijdt door het toedoen van een product of dienst (behandeling) van Het Voetpunt en/of Het Voetlaserpunt, vergoeden wij de schade tot maximaal 250 euro. U dient uw klacht/schade schriftelijk in te dienen bij Het Voetpunt/Het Voetlaserpunt.

Behandelingen

U heeft 4 dagen garantie op een behandeling bij de pedicure van Het Voetpunt, indien de behandeling niet naar wens is verlopen.
Als voorbeeld, u bent op maandag geweest voor een behandeling dan moet u dezelfde week op op zijn laatst op vrijdag een nieuwe afspraak maken en deze nieuwe afspraak is dan voor de helft van het geldende tarief. Wanneer het achterstallig onderhoud betreft van uw voeten, dan geldt deze regeling niet.

Na 7 dagen betaalt u het geldende tarief.

Gedrag

De cliënt dient zich in onze praktijk behoorlijk te gedragen, volgens de algemeen aanvaarde normen. De pedicure kan de cliënt de toegang tot de praktijk weigeren, zonder opgave van redenen. Het Voetpunt/Het Voetlaserpunt heeft het recht, van de cliënt schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Diverse voetproducten

De Noordkroon Texel

Crèmes en zalven gemaakt met het wolvet uit de schapenvacht als basis.

Gehwol

Het belang van goede voetverzorging en de oplossing voor diverse voetproblemen. Verkrijgbaar in diverse varianten.

Afspraak maken?

0227-592515